kONFIRMáCIA 1. ROČNíK zatiaľ prebraté učivo.pdf


Seriál CHOSEN:

1. séria


Duch Svätý

Test 1. 2. ročník - Svätá Trojica.pdf

Biblická témata: Duch svatý [Bible Project CZ UNOFFICIAL] - YouTube 

Duch Svätý (YouBe).pdf

Duch Svätý (Braná viery otvorená)

Duch svätý (doplnenie).odp

Najbližšie vyučovanie:

23.10. o 9.00 - Opakovanie témy: Svätá Trojica vyznanie viery - (online)

6.11. o 9.00 - test v kostole + vyučovanie téma: Cirkev

13.11. o 9.00 - téma - Organizácia cirkvi, úloha a poslanie cirkvi

27.11. o 9.00 - téma Služby Božie, cirkevný rok

4.12. o 9.00 - téma: Prehľad Kresťanských cirkví (konfirmandi pripravia prezentácie, ktoré budú prezentovať)

11.12. o 9.00 - téma: Prehľad svetových náboženstiev (Pravolsávie, Jehovovi svedkovia, Islam, Judaizmus)

18.12. o 9.00 - téma: Prehľad svetových náboženstiev (Hinduizmus, Budhizmus), dokončenie témy cirkev

8.1. o 9.00 - Test v kostole: Cirkev, Služby Božie, iné kresťanské cirkvi, a náboženstvá + Vyučovanie: Sviatosti (Krst Svätý)

15.1. o 9.00 - téma: Sviatosti

29.1. o 9.00 - téma: Sviatosti

5.2. o 9.00 - téma: Modlitba

19.2. o 9.00 - Test v kostole: Sviatosti a Modlitba

26.2. o 9.00 - téma: Hriech

12.3. o 9.00 - téma: Smrť, Vzkriesenie

19.3. o 9.00 - téma: Posledný súd, a Večný život

2.4. o 9.00 - téma: Kresťanská etika

9.4. o 9.00

23.4. o 9.00


5.6. Konfirmačná slávnosť (Prievidza)