Zemianske Kostoľany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany
Adresa Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO 31938167
DIČ 2021260791
IBAN SK9102000000000036432382
Telefónne číslo +421 46 548 86 08, +421 918 828 332
E-mail fara@ecavprievidza.sk, zem.kostolany@ecav.sk
Seniorát Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina
Web www.ecavprievidza.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavprievidza/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: neobsadené - , +421 46 548 86 08 , zem.kostolany@ecav.sk
Zborová kaplánka: Mgr. Miroslava Kmecová
Zborový dozorca: Štefan Hurný
Kantorka: Lýdia Krpelanová
Kantorka: Ivana Krpelanová
Administruje: Mgr. Marián Kaňuch , PhD. , +421 948 828 332 , ecavza@ecavza.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.00 hod. v Zemianskych Kostoľanoch a o 9.30 hod. v Prievidzi. SB sú v párny týždeň o 11.15 hod. v Evanjelickom dome v Handlovej a v nepárnom týždni v tom istom čase v klube dôchodcov v Nitrianskom Pravne.

Sestra Miroslava Kmecová je na rodičovskej dovolenke.