Aktivity:

  • Služby Božie -  1. nepárny týždeň v mesiaci,  nedeľa o 11.15 h.

Pripojená k nášmu zboru ako posledná

Filiálka Nitrianske Pravno bola v minulosti aj súčasťou CZ Slovenské Pravno, ktorý je na Turci. Dnes je súčasťou CZ Zemianske Kostoľany. Služby Božie sú tu v súčasnosti slúžené nepárnu nedeľu o 11.15 hod. v Klube dôchodcov Nitrianske Pravno na ulici: Dlhá 22.

Klub dôchodcov Nitrianske Pravno