Tu nájdete prihlášky, žiadosti, tlačivá na stiahnutie k všetkým potrebným situáciám.

Ručne vyplnené a podpísané skeny žiadostí a tlačív je treba vypisovať čitateľné paličkovým písmom. Prípadne vyplniť ODT dokument a zaslať e-mailom (podpíšete osobne).

Krst Svätý

Žiadosť o Krst.odt (ak chcete vypísať v PC a poslať mailom)

Žiadosť o Krst.pdf

Konfirmácia

Prihláška dieťaťa na konfirmačnú prípravu.odt

Prihláška dieťaťa na konfirmačnú prípravu.pdf

Prihláška dospelého na konfirmačnú prípravu.odt

Prihláška dospelého na konfirmačnú prípravu.pdf

Krúžok náboženskej výchovy na fare

Prihláška na krúžok náboženskej výchovy.pdf

Cirkevný sobáš / Požehnanie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva.odt

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf

Žiadosť o požehnanie manželstva.odt

Žiadosť o požehnanie manželstva.pdf

Vstup dospelého do ECAV

Žiadosť o vstup do ECAV.docx

Žiadosť o vstup do ECAV.pdfEvidencia členov pri zmene adresy, prihlásení do CZ a pod.

Evidenčný list ECAV Zemianske Kostoľany.pdf

Žiadosť o vstup do ECAV je určená dospelým, ktorí sa chcú dať pokrstiť alebo sú to kresťania pokrstení v inej kresťanskej cirkvi.


Aktuálne znenie Cirkevných predpisov ECAV

CPP2021.pdf

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

GDPR vyhlásenie o ochrane osobných údajov.pdf