V živote prichádzajú aj chvíle, keď prichádzame do nového bývania, do naše rodiny prichádza nový člen. V cirkevnom zbore ponúkame možnosť obradu, pri ktorom žehnáme domácnosť, príbytok.

O požehnanie príbytku môžete požiadať duchovného zboru, s ktorým dohodnete aj termín.

"Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi." Jozua 24, 15.