Úvod presbyterov

Úvod presbyterov

Pozývame na uvedenie do funkcie nových zborových presbyterov a kurátorky za Handlovú. Služby Božie budú 22.10. len v Prievidzi o 9:30.