Chvíľka pre Teba - august

Chvíľka pre Teba - august

Pozývame ženy v produktívnom veku na augustové stretnutie Chvíľky pre Teba - vítaného formátu stretávania žien