Chvíľka pre Teba

Chvíľka pre Teba

Posledné stretnutie len pre ženy v tomto roku. Načerpáte a oddýchnete v priateľskom rozhovore alebo pri kreatívnych výtvoroch, či komorných modlitbách.