Zborový výlet do Haluzíc

Zborový výlet do Haluzíc

Lebo vyjdete s radosťou a budete vedení v pokoji; vrchy a kopce pred vami budú spievať a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami.  

Izaiáš 55:12

Prvého mája 2024 sme sa prihlásení členovia stretli v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi, nastúpili do objednaného autobusu a vyrazili do Haluzíc, dedinky blízko Bošáce. Pri príchode nás ohúrila krásna príroda. Tú sme mohli obdivovať počas celého dňa, aj počas služieb Božích, pretože tie boli vonku. Príjemnú atmosféru dopĺňal krásny románsky kostolík.            
Program začal službami Božími, liturgovali farári a farárky z Považského seniorátu. Spevom nás obohatili spevokol duchovných domovského seniorátu, spojený spevácky zbor POS, spevácky zbor Trenčianske Stankovce. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. Rozprával podobenstvo o farizejovi a publikánovi. Pracovníci Detskej misie pripravili pre deti samostatný program, neskôr deti poslúžili piesňami a básňou na službách Božích. Hlasný spev a chvála za Božie dielo, ktoré nás obklopovalo sa rozliehali po okolí.
Na obed nám ochotní bratia a sestry nachystali výborný guláš a koláče. Popoludní po obednej prestávke program pokračoval blokom piesní v podaní speváckeho zboru Lastovičky, prednáškou poslúžil PaedDr. Daniel Bradáč na tému História a osobnosti Podjavorinského kraja. Prechádzka Haluzickou tiesňavou bola príjemným ochladením v slnečnom dni.
Po odchode z Haluzíc sme smerovali do Starej Turej, ovlažili sme sa zmrzlinou, rozdelili na dve skupiny. Prvá smerovala do múzea sestier Royových, druhá išla pozrieť stredisko Prameň na Súši.
Unavení, ale plní zážitkov a duchovného posilnenia sme sa vrátili domov, uvedomení, že Pán Boh nás nesie a vedie týmto životom. Mohli sme sa navzájom zdieľať a rozprávať. Vďaka za požehnaný čas.