Uvedenie nových presbyterov

Uvedenie nových presbyterov

Za účasti členov zboru zo všetkých filiálok sa na službách Božích v Prievidzi 22. októbra vykonal slávnostný akt a sľub nových presbyterov a filiálnej kurátorky vo fílii Handlová. Do služby starších zboru tak nastúpila Ing. Elena Mikulíková, Ing. Tibor Keszler a službu kurátorky v Handlovej prevzala sestra Tatiana Juhanová.
Po kázni a príhovore brata farára Mgr. Martina Kmeca sa odohral samotný akt, kde s príhovornou modlitbou za nových presbyterov vystúpila sestra Mikulíková, za zbor sa pomodlila zástupkyňa dozorcu Ing. Marta Šuňalová.
Ešte na zasadnutí presbyterstva bol brat Keszler navrhnutý za nového člena hospodárskeho výboru a predsedu revíznej komisie, sestra Mikulíková zaujala miesto vo vnútromisijnom výbore. Z titulu kurátorky sa členkou hospodárskeho výboru stala aj sestra Juhanová.
Pri tejto príležitosti vyjadrujeme aj poďakovanie všetkým bývalým presbyterom, ktorí z rôznych dôvodov ukončili svoju službu medzi staršími zboru a prosíme všetkých, aby mali svoj zbor vo svojich modlitbách.

Galéria k článku

Peter Majerík