Podujatia máj 2023

Podujatia máj 2023

Pravidelné aj nepravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore. Bohoslužby, biblické hodiny, mládeže, chlapské raňajky, chvíľka pre ženy...

NEDEĽA

4. po Veľkej noci

 

7.5.

08:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza so spoveďou a VP

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

Pondelok

8.5.

9:30

Spoločná prechádzka s opekačkou v Malinovej

 

Streda

 

10.5.

15:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, Handlová

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol PD

Štvrtok

11.5.

13:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara ZK

Sobota

13.5.

8:00

Chlapské raňajky – kostol Prievidza

16:00

Mládež v kostole Prievidza

NEDEĽA
 5. po VN 

14.5.

08:00

SB Zem. Kostoľany (Deň matiek)

09:30

SB Prievidza (Deň matiek)

Streda

17.5.

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol PD

Štvrtok

Vstúpenie 

18.5.

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara ZK

17:30

SB Zemianske Kostoľany

18:00

SB Prievidza

Sobota

20.5.

16:00

Mládež v kostole Prievidza

16:00

Chvíľka pre teba – stretnutie žien, kostol PD

NEDEĽA
 po Vstúpení

21.5.

09:30

SB Prievidza – Pamiatka posvätenia chrámu, po SB prezentácia cesty Izrael, Jordánsko

Streda

24.5.

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol PD

Štvrtok

25.5.

13:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany

17:00

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara ZK

Sobota

27.5.

16:00

Mládež v kostole Prievidza

NEDEĽA
 1. slávnosť svätodušná

28.5.

08:00

SB Zem. Kostoľany

09:30

SB Prievidza 

11:15

SB Handlová

Pondelok

2. slávnosť svätodušná

29.5.

17:00

SB Zemianske Kostoľany

18:00

SB Prievidza