Podujatia jún

Podujatia jún

2.6.
 1. nedeľa po Sv. Trojici

Ne

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

13:15

Konfirmačná príprava, kostol PD

14:00

Detská párty, kostol PD

5.6.

St

16:30

Biblická hodina žalmy  – kostol PD

6.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zem. Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

7.6.

Noc kostolov

Pi

18:00 -

21:00

kostol PD – výstava obrazov, stíšenie

Kostol ZK – výstava, prednáška Evanjelická služba spoločnosti

9.6.

2. po Svätej Trojici

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  

9:30

SB Prievidza  

11:15

SB Nitrianske Pravno, klub dôchodcov  spoveď a Večera Pánova

12.6.

St

16:30

Biblická hodina Žalmy  – kostol PD

13.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

15.6.

So

9:00

Konfirmačná príprava, kostol PD

16:00

Mládež, kostol PD

16.6.

3. po Sv. Trojici

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  

9:30

SB Prievidza  + detská besiedka

11:15

SB Handlová

19.6.

St

16:30

Biblická hodina žalmy  – kostol PD

20.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

21.6.

Pi

18:00

Výbor vnút. a vonk. misie – fara ZK

22.6.

So

8:00

Chlapské miniraňajky, Starý ev. cintorín PD

18:00

Skúška konfirmandov, kostol PD

23.6.
 4. po Sv. Trojici

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany 

9:30

 Mládežnícke SB Prievidza 

16:00

Chvíľka pre Teba – stretnutie žien kostol PD

26.6.

St

16:30

Biblická hodina žalmy  – kostol PD

27.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Žalmy – fara ZK

30.6.

5. po Sv. T.

Petra a Pavla

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  

9:30

SB Prievidza  + detská besiedka

11:15

SB Handlová