Podujatia január 2024

Podujatia január 2024

Po vianočných prázdninách pokračujeme s pravidelným stretávaním na biblických hodinách, chlapských raňajkách, či chvíľke pre teba (ženy). Január je aj mesiacom dvoch modlitebných týždňoch, ktoré spájajú kresťanov rôznych cirkví.

7.1. – 14.1.

Ne -
 Ne

 

Aliančný modlitebný týždeň, www.eask.sk

7.1.
 1. po Zjavení
 Nedeľa misie

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza so spoveďou a VP 

11:15

SB Nitrianske Pravno so spoveďou a VP, klub dôchodcov

10.1.

St

16:30

Biblická hod. Alternatívna medicína – kostol PD

11.1.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Alternatívna medicína – fara ZK

12.1.

Pi

17:00

Výbor vnút. a vonk. misie – kostol PD

13.1.

So

9:00

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

14.1.
 
2. po Zjavení

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza + detská besiedka

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

17.1.

St

16:30

Biblická hodina – kostol PD

18.1. – 25.1.

Št –

 Št

19:00

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, www.ecav.sk

18.1.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina Alternatívna medicína – fara ZK

20.1.

So

8:00

Chlapské raňajky – kostol PD

16:00

Mládež – kostol PD

21.1.
 
3. po Zjavení

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  + detská besiedka

16:00

Chvíľka pre Teba (ženy), kostol PD

24.1.

St

16:30

Biblická hodina– kostol PD

25.1.
 
Obrátenie Pavla

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina – fara ZK

27.1.

So

9:00

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež – kostol PD

28.1.

Deviatnik

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza 

11:15

SB Handlová