Podujatia február 2024

Podujatia február 2024

Okrem pravidelných podujatí, nás každý víkend čaká niečo špeciálne. Prijmite pozvanie navštíviť aj pre vás nový formát stretnutí, ktoré nemáme pravidelne a sú zvýraznené tmavšou farbou v tabuľke.

31.1.

St

16:30

Biblická hod. Alternatívna medicína – kostol PD

1.2.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Alternatívna medicína – fara ZK

2.2.

Pi

 

Predstavenie Pána Ježiša (Hromnice)

3.2.

So

13:30

Karneval – detská párty – kostol Prievidza

16:00

Mládež v kostole PD

4.2.
 Nedeľa po Deviatniku

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza so spoveďou a VP + detská bes.

11:15

SB Nitrianske Pravno so spoveďou a VP, klub dôchodcov

7.2.

St

16:30

Biblická hod. Alternatívna medicína – kostol PD

8.2.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK (Zemianske Kostoľany)

15:30

Biblická hodina Alternatívna medicína – fara ZK

9.2.

Pi

17:00

Výbor vnút. a vonk. misie – fara ZK

10.2.

So

8:00

Chlapské raňajky – kostol PD

9:30

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

11.2.
 
Predpôstna nedeľa

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany požehnanie manžel. párov

09:30

SB Prievidza + detská besiedka + požehnanie manželských párov

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

14.2.

Začiatok pôstu

St

16:30

Biblická hodina Žalmy – kostol PD

15.2.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

16:00

Zborové presbyterstvo – kostol PD

17.2.

So

16:00

Mládež – kostol PD

17:00

Večer pre páry, Lúčna 12, Prievidza

18.2.
 1. pôstna

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  + detská besiedka

11:15

SB Handlová

21.2.

St

16:30

Biblická hodina žalmy – kostol PD

22.2.
 

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

15:30

Biblická hodina žalmy – fara ZK

24.2.

So

9:00

Konfirmačná príprava – kostol PD

16:00

Mládež – kostol PD

25.2.

2. pôstna

Ne

!09:30!

SB Zem. Kost. – výročný zborový KONVENT

16:00

Chvíľka pre Teba (ženy) kostol PD