Plán podujatí september

Plán podujatí september

Nedeľa môže byť vrcholom týždňa, pri ktorom sa stretneme pri osviežujúcom prameni Božieho slova v spoločenstve ľudí, cirkvi. Pozrite sa, čo nás čaká v septembri, ktorý sme odštartovali Zborovým dňom, 2. septembra.

3.9.

13. po      Sv. Trojici

Ne

08:00

Služby Božie (SB) Zem. Kostoľany  so spoveďou a VP na začiatok školského roka

09:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP  na začiatok školského roka + detská kázeň

11:15

SB Nitrianske Pravno – klub dôchodcov so spoveďou a Večera Pánova (VP)

7.9.

Št

13:00

Brigáda pri kostole Zem. Kostoľany (ZK) 

17:00

Výbor vnút. a vonk. misie – kostol PD

8.9.

Pi

16:30

Konfirmačná príprava – rodičovské stretnutie

10.9.
 14. po Sv. Trojici 

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany  

09:30

SB Prievidza a detská besiedka 

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

14.9.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

17.9.
 15. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany + blahoželanie jubilantom

09:30

SB Prievidza + blahoželanie jubilantom a detská besiedka

16:00

Chvíľka pre Teba (stretnutie žien)

21.9.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

17:00

Zborové presbyterstvo, fara ZK

24.9.

Poďakovanie za úrody zeme

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza a detská besiedka

11:15

SB Handlová

28.9.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

30.9.

So

8:00

Chlapské raňajky, kostol PD

1.10.

17. po Sv. Trojici

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  so spoveďou a VP 

9:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP + detská besiedka  

11:15

SB Nitrianske Pravno (klub dôchodcov) so spoveďou a VP