Plán podujatí na jún

Plán podujatí na jún

Pozrite sa, čo nás čaká v cirkevnom zbore v mesiaci jún.

31.5.

St

16:30

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, kostol PD

1.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole Zemianske Kostoľany,ZK

!16:00!

Biblická hodina – Ježišovi učeníci, fara ZK

17:00

Zborové presbyterstvo,  kostol Prievidza,PD

3.6.

So

13:30

Lentilková párty detí, kostol PD

16:00

Mládež v kostole PD

4.6.
 Svätá Trojica

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany -  Nedeľa diakonie (bez VP)

09:30

SB Prievidza -  Nedeľa diakonie (bez VP)

7.6.

St

15:00

Biblická hodina – Kniha Rút 1, Handlová

16:30

Biblická hodina – Kniha Rút, kostol PD

8.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

17:00

Biblická hodina – Kniha Rút, fara ZK

10.6.

So

 

Návšteva z CZ Bratislava-Petržalka

16:00

Mládež v kostole PD

11.6.
 1. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza  s krstom, spoveďou a VP

11:15

SB Nitrianske Pravno, klub dôchodcov, VP 

SB Handlová s VP

14.6.

St

16:30

Biblická hodina – Kniha Rút 2, kostol PD

15.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

17:00

Biblická hodina – Kniha Rút, fara ZK

16.6.

Pi

 17:00

Turčianska mládež, Martin

17.6.

So

10:00

Seniorátne stretnutie rodín, Súľov

18.6.
 2. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  - volebný konvent

11:15

SB Handlová so spoveďou a VP

16:00

Chvíľka pre teba (pracujúce ženy)

21.6.

St

15:00

Biblická hodina – Kniha Rút 3, Handlová

16:30

Biblická hodina – Kniha Rút, kostol PD

22.6.

Št

13:00

Brigáda pri kostole ZK

17:00

Biblická hodina – Kniha Rút, fara ZK

24.6

So

08:00

Chlapské raňajky, kostol PD

16:00

Mládež,  kostol PD

25.6.

3. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza