Plán podujatí august

Plán podujatí august

Pozývame na pravidelné aktivity, ako aj bazár 20.8. v Prievidzi, Chvíľku pre Teba (ženy v Prievidzi), alebo na Organový koncert 29.8. v Zemianskych Kostoľanoch.

30.7.

Ne

16:00

Chvíľka pre teba, ženy produktívneho veku, kostol Prievidza (PD)

3.8.

Št

15:00

Brigáda, kostol Zemianske Kostoľany (ZK)

6.8.

9. po      Sv. Trojici

Ne

08:00

Služby Božie (SB) Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza 

11:15

SB Nitrianske Pravno – klub dôchodcov so spoveďou a VP

10.8.

Št

15:00

Brigáda pri kostole ZK (Deň obetí banských nešťastí)

12.8.

So

15:00

Sobáš ZK

13.8.
 10. po Sv. Trojici - Kajúca

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany  so spoveďou a VP

09:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP

11:15

SB Handlová  so spoveďou a VP

17.8.

Št

15:00

Brigáda pri kostole ZK

18.8.

Pi

17:00

Výbor vnút. a vonk. misie ZK (príprava Zborového dňa)

20.8.
 11. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  

10:30 - 17:30

Kostolný bazár – knihy a iné

16:00

Chvíľka pre teba, kostol PD

21.8.

- 25.8. 

Po

Pi

08:00
 16:00

DENNÝ DETSKÝ TÁBOR

27.8.

12. po Sv. Trojici

Ne

08:00

SB Zem. Kostoľany 

09:30

SB Prievidza  s vystúpením detí

11:15

SB Handlová

29.8.

Výročie SNP

Ut

16:00

Organový koncert ZK (M. Gáborová)

2.9.

So

10:00

Zborový deň farská záhrada ZK

3.9.

13. po Sv. Trojici

Ne

8:00

SB Zem. Kostoľany  so spoveďou a VP na začiatok školského roka

9:30

SB Prievidza  so spoveďou a VP  na začiatok školského roka

11:15

SB Nitrianske Pravno – klub dôchodcov so spoveďou a VP