Organ opravený po dvoch rokoch

Organ opravený po dvoch rokoch

Na radosť sestry kantorky a celého zboru zaznel prievidzský organ znova práve na Pamiatku posvätenia chrámu 21. mája.
Dlhšie trvajúci havarijný stav strechy sa nešťastne prejavil asi pred dvoma rokmi, keď zatekajúca voda zo strechy znefunkčnila organ. Voda spôsobila veľké poškodenie hracieho stola a vzdušnice I. manuálu organa.

Cirkevný zbor po odhadnutí nákladov na opravu uvažoval aj o nahradení terajšieho nástroja novým elektronickým  organom. Bola by to škoda, pretože organ v Prievidzi, hoci priestorovo netradične umiestnený, predstavuje už vyše storočné dielo firmy G. F. Steinmeyer & Co. Bol postavený v Bavorsku, roku 1914 ako pneumatický dvoj-manuálový organ pod číslom opus 1212. 

Vďaka Bohu, našlo sa dostupné riešenie v osobách bratov Hlawiczkovcov zo Sliezska, ktorí navrhli opravu v dvoch etapách. Prvá etapa zabezpečila hrateľnosť na druhom manuáli a pedálovej klávesnici. Pred samotnou opravou organa pristúpil cirkevný zbor k nákladnej rekonštrukcii kostola, počnúc strechou, aby sa podobný scenár s organom ani s iným zariadením kostola už nezopakoval. Keď našetríme alebo získame financie aj na druhú etapu, pristúpime k nej, aby organ získal znova plnú funkčnosť v celom rozsahu. Nateraz druhú etapu odďaľujú práce na kostole, finančne príliš náročné na to, aby sme ich mohli realizovať v jednom roku.

Dlho očakávaná oprava strechy a I. etapa opravy organa zväčšili našu radosť zo slávnosti Pamiatky posvätenia chrámu, ktorý 28 rokov stojí v Prievidzi. Veríme, že nebude stáť nadarmo a preto sme si pripomenuli kto sme a prečo sa stretávame. Sme cirkev a to je zhromaždenie ľudí okolo Pána Ježiša, On je naším centrom. Chceme počúvať jeho živé a inšpirujúce slovo. Uvedomujeme si, koľko ľudí je mimo Ježišovej prítomnosti a preto chceme byť viditeľnou cirkvou. Chceme niesť svedectvo viery a za tým účelom prestavujeme náš kostol v Prievidzi.

Nedeľa po Vstúpení, 21. mája, bola výnimočnou príležitosťou na intenzívnejšie spoločenstvo. Vďaka ochotným sestrám sa prítomní po službách Božích hneď nerozišli, ale zostali v rozhovoroch pri štedrom občerstvení. Po prestávke na občerstvenie sme sa vrátili do lavíc na prezentáciu cesty po Izraeli a Jordánsku, ktorú absolvovali ako účastníci zájazdu sestra kaplánka s bratom kaplánom. V prezentácii predstavili najmä biblické miesta pretkané súvisiacimi biblickými textami a tiež ďalšie miesta histórie, či moderného izraelského štátu.

Galéria k článku