Členka nášho zboru prezentovala cirkev v Nemecku

Členka nášho zboru prezentovala cirkev v Nemecku

Študentka z nášho zboru, Lydka, prezentovala v stánku na medzinárodnom stretnutí Evanjelickú diakoniu a Evanjelickú cirkev a. v.  Fotky môžete vidieť v odkaze na článok nižšie.

Tešíme sa spolu s ňou za túto zahraničnú príležitosť a iste aj inšpiratívne stretnutia a rozhovory s kresťanmi rôznych krajín a s inými návštevníkmi Kirchentagu. Zároveň ďakujeme za túto službu cirkvi i Pánu Bohu.