Spoveď a Večera Pánova II. Spovedná modlitba

Spoveď a Večera Pánova II. Spovedná modlitba

Spoveď a Večera Pánova II. Spovedná modlitba. Druhý diel kázňovej série o spovedi a Večeri Pánovej, o tom, čo znamená a ako prebieha v liturgii našej cirkvi