12 učeníkov - podcast

12 učeníkov - podcast

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov. 
Pokračujeme v pridávaní obsahu nášho podcastu ECAV Zemianske Kostoľany. Vypočujte si skrátenú nahrávku z biblickej hodiny o učeníkoch Filipovi a Bartolomejovi.

https://podcasters.spotify.com/pod/show/ecavzemianskekostolany/episodes/12-uenkov--Filip-a-Bartolomej-e23g64v


Obrázok: www.movimentodiriforma.it