Zmrzlinová párty - fotogaléria

Zmrzlinová párty - fotogaléria

V nedeľu po MDD, 2.  júna sa popoludní zišlo do zborovej miestnosti v evanjelickom kostole v Prievidzi asi 15 detí. Už na začiatku ich čakali plné stoly dobrôt. Energiu, ktorú z občerstvenia načerpali, deti čoskoro veľmi dobre využili pri  dynamických hrách s loptičkami, ktoré vyžadovali pohyb aj zručnosť. Radosť hry zvýšilo rozdelenie do tímov.  V hudbe a piesňach sme mali jednak zážitok spoločenstva, a tiež nám sú piesne dobrou správou a zvesťou o Pánu Bohu, ku ktorej sa tak pridávame. V rozprávanej téme dostali deti po zábave aj poučenie príbehom o pozitívnom príklade správania sa. Tak podporujeme ich sociálne a morálne povedomie. 
Na záver programu sme si všetci vychutnali zmrzlinu, keďže sme boli na Zmrzlinovej párty. Deťom sa však nechcelo odchádzať a tak pokračovali v hrách a naháňačkách vonku pred a okolo kostola, kým dospelí postávali pri nich v rozhovoroch.
Ďakujeme mládežníčkam, Lydke, Lenke a Dianke za hry a s. Ivete Krpelanovej za tému. Vďaka aj všetkým, ktorí doniesli niečo pod zub.