Po stopách Martina Luthera

Po stopách Martina Luthera

4. - 9. 6. 2024 sa niektorí z nás zúčastnili na spojenom zájazde "Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov", Začítajte sa do správy venovanej hlavne prvej časti zájazdu.

Spoznávajme Luthera a Stretnutie kresťanov (zájazd)

     Som milo prekvapená, že sa mi podarilo navštíviť také miesta, o ktorých som doteraz iba počula. Moji predkovia často rozprávali o Doktorovi Martinovi Lutherovi, našom reformátorovi. O jeho neľahkej ceste a boji za pravdu, spravodlivosť a pokrok.

Moritzburg

Naša prvá zastávka v Nemecku bola v Sasku pri loveckom zámku Moritzburg. Založil ho vojvoda Moritz Saský v roku 1542. Je postavený v barokovom štýle na jazere, v krásnej prírodnej scenérii. Zámok sa rozprestiera na ostrove, ktorý obkolesujú rybníky, zverinec a bažantnica. Jeho romantický vzhľad iste prilákal producentov rozprávky „Tri oriešky pre Popolušku“. Nachádza sa tu jedna z najvýznamnejších zbierok loveckých trofejí na svete. Jelenie parožie so 66 vetvami a parožie vymretého obrovského jeleňa. Zámok ukrýva vzácny porcelán a „pérovú komnatu“ kde je zhromaždených viac ako milión rôznofarebných pierok z cudzokrajných vtákov. Na zámku je aj kaplnka, ktorá bola pôvodne luteránska.

Thomaskirche

V Lipsku sme navštívili kostol svätého Tomáša, ktorý sa datuje od roku 1212. Martin Luther tu kázal v roku 1539 k príležitosti zavedenia reformácie. V rokoch 1723 – 1750 tu vykonával Johan Sebastian Bach funkciu kantora. Na jeho počesť je pred chrámom jeho socha. Zbor svätého Tomáša z roku 1212 je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Lipsku. Osemsto ročná história prekonala všetko. Vďaka mnohým kantorom, spolu s najvýznamnejším Bachom, sa kostol sv. Tomáša a mesto Lipsko stalo centrom protestantskej cirkevnej hudby. Milovníci hudby z celého sveta sa schádzajú v Lipsku. Zbor sv. Tomáša koncertuje po celom svete.   

Marienkirche (Marktkirche, Liebfrauenkirche) 1529 -1554

Našou treťou zastávkou bolo mesto Halle, kde v centre prestavbou dvoch kostolov pri sebe vznikol jeden nový gotický kostol sv. Márie. Označuje sa aj ako „trhový kostol Panny Márie“. Má teda štyri pôvodné veže. Za kostolom sa nachádza ešte jedna samostatne stojaca veža, z toho vznikol názov „Mesto piatich veží“. Martin Luther kázal trikrát v kostole sv. Márie. Wilhelm Friedemann Bach, syn J.S.Bacha, bol v tomto chráme organistom.

Centrála GAW v Lipsku, grilovačka

Navštívili sme centrálu Gustáv-Adolf-Werk, kde nás privítal brat farár Enno Haaks, generálny tajomník GAW. Táto organizácia pomáha študentom teológie z partnerských cirkví, poskytuje štipendium na štúdium v Nemecku. Sprostredkováva prácu ľuďom pre cirkev v iných krajinách a veľa iného. GAW pomáha partnerským cirkvám materiálne, aby mohli lepšie fungovať a existovať. V centrále GAW sme mali grilovačku, bolo tam veselo. Spievali sme, bratia farári hrali na gitare aj na klavíri. Brat Enno Haaks je príjemný, šikovný a pohostinný. Na toto stretnutie a na jeho atmosféru radi spomíname.

Wittenberg Schlosskirche (zámocký kostol)

Evanjelický zámocký kostol – Kostol Všetkých svätých, alebo Kostol reformácie, bol postavený v roku 1346. Je najväčší vo Wittenbergu a má gotickú architektúru. Patrí evanjelickej luteránskej cirkvi. Martin Luther tu kázal a 31.10. pripevnil na bočné dvere svojich 95 téz. Táto udalosť patrí medzi rozhodujúce v dejinách. Spísal 95 bodov, v ktorých kritizuje cirkev.

 

Wittenberg Stadtkirche (Mestský kostol) 

Mestský a farský kostol sv. Márie je civilný a kazateľský kostol reformátora Martina Luthera. Svätá omša sa tu po prvýkrát slúžila v nemčine. Oltárny obraz je od Lucasa Cranacha, tento oltár sa označuje ako „Reformačný oltár“. Zobrazuje poslednú večeru s Martinom Lutherom ako jedným z učeníkov, sviatosť krstu a Lutherovu kázeň.  

Múzeum Martina Luthera a Kataríny von Bora vo Wittenbergu

Lutherov dom vo Wittenbergu je najväčšie múzeum reformácie na svete. Expozícia nás preniesla do doby reformácie. Nachádzajú sa tu originálne exponátoy, ktoré vypovedajú o živote, diele a vplyve na históriu veľkého reformátora Martina Luthera. Spoznajme jeho cestu od študenta latinskej školy až k tvorcovi jeho historického prekladu Biblie.               Narodil sa 10.11.1483 v meste Eisleben v Nemecku. Pochádzal z 9 detí chudobnej rodiny. Začal študovať právo, potom vstúpil do kláštora sv.Augustína, po vysvätení za kňaza vyučuje teológiu na univerzite v Erfurte. Neskôr na univerzite vo Wittenbergu, kde získava doktorát z teológie, súčasne pôsobí ako farár. V roku 1510 Luther navštívil Rím, videl chudobu ľudí a bohatstvo na strane cirkvi a pápeža Leva X. V tej dobe sa predávali odpustky v celej Európe, z toho sa financovala rekonštrukcia chrámu sv.Petra v Ríme. Proti tomuto sa ohradil vo svojich 95 tézach v latinčine. Kritizuje praktiky vtedajšej cirkvi a pápeža. Boli preložené do nemčiny a rozšírené do celej krajiny. Preto mal nepriateľov vo vláde a v cirkvi. Keďže neustúpil, v roku 1521 bol exkomunikovaný. Cisár Karol V. zvolal snem biskupov a šlachticov v meste Worms. Luther tam mal odvolať kacírske myšlienky, on ich však ďalej hájil. Karol V. vydáva Wormský edikt, kde je Luther označený za kacíra a nariaďuje jeho smrť. Podarilo sa mu ukryť na zámku Wartburg, kde ďalej píše a prekladá Nový zákon z gréčtiny do nemčiny. Jeho myšlienky sa rýchlo šírili, mnísi a mníšky opúšťali kláštory. Jednu z nich si zobral za ženu. 

Katarína von Bora bola polosirota, preto išla do kláštora. Ako mníška ušla z kláštora a vydala sa za Martina Luthera. Žili v úcte, láske a rešpektovali sa. Martin bol veľmi pracovitý. Zachovalo sa množstvo duchovných, politických, pedagogických spisov, cirkevných piesní a prekladov. Katarína Luthera podporovala v jeho práci a on si ju vážil a pomáhal jej. Bola šikovná gazdiná a dobrá manželka. Starala sa o rodinu, gazdovstvo, účty a pivovar. Bola aj starostlivá matka, mala 6 detí. Vzala si ešte 4 siroty. V dome bývali aj študenti a učitelia.                                       Martin Luther ako jediný dokázal reformovať cirkev a odstrániť jej nedostatky. Preložil Bibliu do nemčiny, aby jej rozumeli aj obyčajní ľudia. Tento preklad mal veľký význam pre nemecký jazyk, literatúru a kultúru.

Zájazd

     Z Wittenbergu sme sa presunuli do Frankfurtu nad Odrou, kde sa konalo „Stretnutie kresťanov“ s bohatým programom. Slovensko vzorne reprezentovala Lýdia Krpelánová, dcéra člena nášho zboru, účastníka zájazdu. Celá rodina je mimoriadne aktívna a je veľkým prínosom pre náš zbor. 

Zájazd bol zorganizovaný veľmi dobre, program bol pestrý a ubytovanie pekné. Hoci cesta bola dlhá, s bohatým programom nám ubehla rýchlo. Získali sme nové podrobné poznatky o Lutherovi, jeho žene a o jeho spolupracovníkoch. Nadobudli sme dojem, že v mieste Lutherovho pôsobenia dodnes pretrváva tradícia jeho učenia a odkazu. Chcem poďakovať za výbornú organizáciu a úroveň riaditeľovi biskupského úradu VD: Mgr. Samuelovi Miškovi a tajomníkovi biskupa VD: Mgr. Marekovi Cingeľovi. Máme nezabudnuteľný zážitok, prežili sme pekné chvíle a nadviazali nové priateľstvá.

                                                                                                Darina Kohútová, Zem. Kostoľany