Modlitba s rúškom

Modlitba s rúškom

Nosiť rúško je to najmenej, čo môžeme všetci robiť pre ochranu slabších.

Stvoriteľ sveta, Bože,
keď sa chystám vyjsť do sveta,
pomôž mi v nosení rúška
vidieť znaky tvojej sviatosti –
Nech je „viditeľným znakom
neviditeľnej milosti“ –
jasný a viditeľný spôsob prejavovania
takej lásky voči blížnemu,
akú mám k sebe samému.
Kristus, Syn Boží,
keďže moje pery budú zakryté,
odkry ľuďom moje srdce,
nech vidia, že sa usmievam
v radostných vráskach okolo mojich očí.
Keďže môj hlas môže byť tlmený,
pomôž mi hovoriť jasne
nie len mojimi slovami,
ale aj mojimi skutkami.
Duch Svätý,
keď sa gumička z rúška dotkne mojich uší,
pripomeň mi, že mám pozorne
a so záujmom počúvať
všetkých, ktorých stretnem.
Nech je tento jednoduchý kúsok látky
štítom a zástavou.
A každý nádych, ktorý ochráni,
Nech je naplnený tvojou láskou.
V tvojom Trojjedinom mene
a v takej láske prosím.
 
Nech sa tak stane.
Nech sa tak stane.

Rev. Dr. Richard Bott, United Church of Canada (adaptované)

Vydala Svetová rada cirkví (facebook)