Ako čítať Bibliu osamote? Lectio Divina

Ako čítať Bibliu osamote? Lectio Divina

Ako čítať Bibliu zmysluplne, keď sme sami? Ak nemáte nejaký konkrétny plán na čítanie Biblie, skúste Lectio Divina. 

Biblia je vzácna kniha. To uzná každý, kto ju už niekedy držal v ruke. Vzácna je nie len pre dobu vzniku a to, že ide o tzv. “svätý spis jedného zo svetových náboženstiev”. Je to vzácna kniha, lebo sa prihovára každému človeku v jeho životných situáciach a okolnostiach celkom jedinečne a osobne. Nerobí to samozrejme žiadna kniha sama o sebe, ale prostredníctvom nej raz v čase a priestore – jazykom a pisateľom zachytenými slovami Božími.

Ako sa pustiť do takéhoto diela? Môžeme sa pýtať… Odpovedí by mohlo byť veľa. Všetky pomôcky, rady a spôsoby však majú jedno spoločné. To slovo nabádajú prijímať s vierou. S dôverou, že bolo napísané aj pre teba.

V cirkvi často opakujeme, že Bibliu je treba čítať každý deň. Keďže naše telá sýtime jedlom každý deň alebo vždy, keď sa to dá. Naše vnútro potrebujeme sýtiť tiež. Myslím srdce, myslím dušu. Obzvlášť je to dobré v čase, keď prežívame obdobia ako je pôst alebo advent. Obdobia, ktoré nás pripravujú na zásadné udalosti v živote Pána Ježiša.

Kresťania vo svete a v rôznych cirkvách poznajú jeden jednoduchý spôsob, ako čítať Bibliu každý deň, ako sa nechať Slovom Božím osloviť. Ako ho predžuť, ako ho prijať. Tento spôsob sa nazýva Lectio Divina (podrobnosti iste vygooglite).

Jednoduché zastavenie sa s Bibliou v ruke

 1. Statio – ZASTAV SA

  Vyhraď si niekoľko minút z tvojho rána, či obednej pauzy alebo niekedy večer, hlavne sa počas svojho dňa zastav a stíš. Otvor Bibliu v mobile či v kniznej forme a stíš sa.

 2. Lectio – PREČÍTAJ TEXT

  Vyber si text. Môžeš čítať postupne niektorú biblickú knihu, otvoriť náhodne alebo ísť podľa nejakého systému. Keď budeš čítať, ideálne je byť na mieste, kde môžeš čítať nahlas. Pretože, keď čítame len očami, mnohé veci paradoxne aj v obsahu textu prehliadneme. Viera je z počutia! A nie je to len novozmluvná fráza. Text si prečítaj aj dva razy, tak, aby ti rezonoval v ušiach.

 3. Meditatio – UVAŽOVANIE NAD TEXTOM

  Zahľaď sa na text, ktorý máš pred sebou. Všímaj si, čo ťa upútavá ako prvé, fráza, veta či slovo. Tvojou úlohou nie je vyložiť text ako teológ. Lectio Divina je tu na to, aby si sa stíšil a nechal slovo Božie v Biblii hovoriť k tebe. Uvažuj, čo z prečítaného textu sa ťa nejakým spôsobom dotýka alebo týka. Pýtaj sa prečo. V tomto bode si môžeš myšlienky aj zapisovať do zápisníka. Výhodou je, že počas dňa sa k poznámkam môžeš vracať, ak ich nosíš niekde so sebou alebo si ich značíš do smartfónu. (Otázky k uvažovaniu napríklad: Ktoré slová alebo frázy ma na texte zaujali? Prečo ma zaujali práve ony? Do akej mojej situácie alebo skúsenosti prehovára prečítaný text? Čo sa v texte dozvedám o Bohu a jeho činoch? Čo sa dozvedám o človeku a činoch? a pod.)

 4. Oratio – MODLITBA

  Keď sa prúd tvojich myšlienok po chvíli spomalil a ty si si už aj zapísal niekoľko slov či viet, je čas reflektovať svoju skúsenosť s biblickým textom a svoje očakávania, obavy aj vďaky a oslavu Boha v záverečnej modlitbe. Modlitba môže byť hovorená tebe najmilším spôsobom a formou. sediac, kľačiac, stojac, potichu, nahlas, spevom, akokoľvek.

 5. Contemplatio – TICHO, PREBÝVANIE, POĎAKOVANIE

  Po modlitbe je dobré zostať ešte rozjímať – nechať v sebe myšlienky doznieť. Nezapisovať si už žiadne poznámky, ale v modlitbe ďakovať Pánu Bohu za jeho slovo, povzbudenie, napomenutie, za čokoľvek, čo pri tomto Lectio Divina odhalil o tebe samom. Poďakuj sa Bohu za prežitú príležitosť. Ukončiť môžeš “Otčenášom”.

 6. Actio – SKUTOK, ČIN

  Naša viera nie je len vnútorná a duchovná záležitosť. Biblia nás na mnohých miestach nabáda k akcii, k činom k láske, k odvahe, k misii. Nechajme sa viesť Božím slovom do akcie. Od čítaného a počúvaného k realite a skutkom.

Nie je to jediný spôsob čítania Biblie. Ak chceš Bibliu študovať, existujú mnohé pomôcky, odborné výklady, či slovníky. Podstatou Lecio Divina je, aby sa nás Božie Slovo dotklo v tej danej chvíli a my sme ním povzbudení mohli kráčať životom počas dňa ďalej.